Krill Oil

Krill Oil

Krill Oil(น้ำมันคริลล์) สกัดได้จากสิ่งมีชีวิตเล็กๆ ระยะแรกในห่วงโซ่อาหารในธรรมชาติจากใต้ทะเลลึกในมหาสมุทรแอนตาร์คติก จึงไร้ซึ่งมลพิษ Krill ก็คือ “เคย” หรือ “กุ้งฝอย” คลิลล์จัดอยู่ในกลุ่มใกล้เคียงกลุ่มแพลงตอน ซึ่งเป็นอาหารของปลาในทะเลลึก ปลาชนิดใดที่ได้กิน อาหารที่กินกุ้งฝอย แพลงตอนในสัดส่วนที่มาก ปลานั้นก็จะมีโอเมก้า-3 ชนิด EPA และ DHA ในปริมาณมาก ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นน้ำมันคลิลล์ มีสีแดงอมส้มซึ่งเป็นสีของ แอสตาแซนตีน(astaxanthin) ที่มีในตัวกุ้งฝอยโดยธรรมชาติ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ได้ค้นพบและพิสูจน์ถึงคุณประโยชน์ของ คริลล์ออยล์ที่อุดมไปด้วย โอเมก้า3 ที่ผูกติดกับ Phospholipid ที่สามารถแทรกซึมเข้าในเซลล์ของระบบต่างๆของร่างกายได้รวดเร็ว และมีศักยภาพสูง เนื่องจากเยื้อหุ้มเซลล์ของคนก็มีโครงสร้างเป็นฟอสโฟไลปิด เช่นเดียวกับ Krill Oil   อย่างไรก็ตามน้ำมันคริลล์ยังมีความโดดเด่นที่ต่างจากน้ำมันปลาก็คือ โครงสร้าง Omega-3  ของคริลล์ที่มักจะจับกับสาร Phospholipids ซึ่งจะแทรกซึมเช้าในเซลล์ของระบบต่างๆ ของร่างกายได้รวดเร็ว และมีศักยภาพสูงในการฟื้นฟู ดูแลร่งกายได้ดี