ประโยชน์ของโอเมก้า 3

ประโยชน์ของโอเมก้า 3
  • ลดไขมันไม่ดี (LDL-Cholesterol and triglerceride) และเพิ่มสัดส่วนไขมันที่เป็นประโยชน์ (HDL) และลดน้ำตาลในเลือด

(Deutsch L. 2007)

  • มีประโยชน์ในผู้ป่วยโรคหัวใจที่ยังไม่ปวดหัวใจหรือมีภาวะหัวใจขาดเลือด
  • ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง อาการหัวใจล้ม (Heart attck)และหัวใจเต้นผิดจังหวะในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้ม
  • ลดภาวะสมองเสื่อม มีการรับรู้ที่รวดเร็ว และความจำดี
  • ลดการอักเสบในร่างกาย
  • บรรเทาอาการโรคไขข้ออักเสบ และโรคข้อเสื่อมในผู้สูงอายุและข้ออักเสบรูมาตอยด์
  • ช่วยทำให้สุขภาพจิตและอารมณ์ดี
  • ลดอาการวัยทองในสตรีและบุรุษ

ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่บุคคล