รับประทาน Krill Oil แทน น้ำมันปลากันเถอะ

รับประทาน Krill Oil แทน น้ำมันปลากันเถอะ

Krill Oil ได้จากสิ่งมีชีวิตจำพวกกุ้งขนาดเล็ก เป็นสิ่งมีชีวิตตัวแรกๆ ในห่วงโซ่อาหารทำให้มันมีความเสี่ยงต่ำกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในทะเลที่จะมีการปนเปื้อนโลหะหนัก เพราะมันไม่ได้ไปกินอะไรที่หลากหลายมากนัก และส่วนใหญ่ Krill มักจะถูกจับมาจากมหาสมุทรแอนตาร์กติกซึ่งเป็นมหาสมุทรที่สะอาดบริสุทธิ์ห่างไกลจากสิ่งที่เป็นมลพิษจงนับได้ว่า Krill เป็นแหล่งโปรตีนที่บริสุทธิ์ ไร้สารที่เป็นโลหะหนักต่างๆ

ที่สำคัญ โครงสร้างโมเลกุลของ Omega-3 ใน Krill Oil เป็น  Phospolipid แต่ใน Fish Oil เป็น Triglyceride ซึ่ง Phospholipid มีโมเลกุลขนาดเล็กกว่า โครงสร้างอยู่ในลักษณะคล้ายกับโครงสร้างแบบเดียวกับเยื่อหุ้มเซลล์ของมนุษย์ ร่างกายคนเราจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและสมองได้ดีกว่า Omega-3 ที่อยู่ใน Fish Oil